logo

06 - 178 64 323

;

Lesvoorwaarden Zangstudio Noord seizoen 2018/2019

Algemene voorwaarden die gelden voor de zanglessen die worden verzorgd door Zangstudio Noord.


1)
De lesvoorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomst tussen de leerling en Zangstudio Noord. 

2)
Nieuwe leerlingen gaan een lesovereenkomst aan voor onbepaalde tijd en deze is maandelijks opzegbaar. Maandelijks opzegbaar houdt in dat wanneer een leerling in januari opzegt, dat de maand februari nog wordt afgemaakt. 

3)
Lesgelden dienen per kwartaal vooruit te worden betaald. (voor de eerste van de maand).

4)
Bij afwezigheid of ziekte van de docent wordt de les op een ander tijdstip ingehaald. Lukt dit niet, dan wordt het lesgeld gerestitueerd. 

5)
Bij afwezigheid of ziekte van de leerling wordt het lesgeld niet gerestitueerd en de les kan niet worden ingehaald. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer de leerling verhindering op tijd meldt. 

6)
Bij verzuim van de leerling wegens (langdurige/ernstige) ziekte dienen de eerste drie lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuim-periode langer duurt dan drie lessen is restitutie mogelijk. 

7)
Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen les gegeven en worden er dus ook geen lessen in rekening gebracht. De lessen schuiven dan op. Dat betekent bij een vakantieweek dat de leerlingen die twee weken vóór de vakantie les hebben gehad, direct in de eerste lesweek na de vakantie weer les hebben. De leerlingen die in de laatste week voor de vakantie hebben, pas de tweede lesweek na de vakantie. De schoolvakanties en feestdagen zijn terug te vinden op de website.

In uitzonderlijke gevallen kan de docent afwijken van deze lesvoorwaarden.